PER LA CINTURA TENIM:

FAIXES CATALANES DE TOTS ELS COLORS, FAIXES DE GIMNASIA, CINTURONS DE PELL, FUNDES I PISTOLES, CINTURONS DE MONEDES, FALDILLES DE TUTU,  ...